Bệnh Marek

Bệnh Marek là một bệnh truyền nhiễm với tốc độ lây lan nhanh, là mối quan tâm lớn cho ngành chăn nuôi gia cầm. Hiện nay, bệnh Marek đã có mặt ở hầu hết các châu lục trên thế giới. Căn bệnh [...]