Bệnh hô hấp Myco plasma và dịch tả trên gia súc tại Bình Định

Vào ngày 18/09/2014 Công ty Việt Pháp Quốc Tế đã tổ chức hội thảo Bệnh hô hấp Myco plasma và dịch tả trên gia súc tại Bình Định