Chương trình bán hàng “Tri ân khách hàng” tại Đại lý Cường Lộc Phát – TP. Biên Hòa

Chương trình bán hàng “Tri ân khách hàng” của Công ty TNHH Việt Pháp Quốc Tế được thực hiện trong hai ngày 25 & 26 tháng 5 năm 2015 tại Đại lý Cường Lộc Phát, TP. Biên Hòa với các hoạt động bán hàng hết sức sôi động và hiệu quả.

sale-event-customer-appreciation-25-26052015-2
sale-event-customer-appreciation-25-26052015-1