0

Hội thảo “Giải pháp tự nhiên hỗ trợ giảm kháng sinh kích thích tăng trưởng trong chăn nuôi và thay thế bột cá trong thức ăn thuỷ sản”

Hiện tại dù giá cả tương đối thuận lợi, người chăn nuôi heo vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức về dịch bệnh, năng suất thấp, chất lượng sản phẩm đầu ra chưa ổn định…