0

Hội thảo kỹ thuật gia cầm “Triển vọng của ngành chăn nuôi gia cầm 2017 và các thách thức mới của bệnh hô hấp và cầu trùng”.

Khách sạn Le Indochina, Bắc Ninh, ngày 27 tháng 02 năm 2017. Ngày 27 tháng 02 năm 2017, công ty thuốc thú y Olmix Asialand và Viphavet tổ chức buổi hội thảo kỹ thuật gia cầm chuyên đề “Triển [...]