0

HỘI THẢO KỸ THUẬT: IB MAX PRO – TỐI ƯU HÓA CÔNG CỤ PHÒNG BỆNH HÔ HẤP PHỨC HỢP TRÊN GIA CẦM (18-20, tháng 04 năm 2017)

Trong tháng 04 năm 2017, công ty TNHH Việt Pháp Quốc Tế (Viphavet) đã tổ chức loạt hội thảo về chủ đề IB MAX PRO – TỐI ƯU HÓA CÔNG CỤ PHÒNG BỆNH HÔ HẤP PHỨC HỢP TRÊN GIA CẦM. Hội thảo lần lượt [...]