0

GIẢI VIỆT DÃ KHỞI ĐỘNG ĐẦU NĂM CỦA CÔNG TY VIPHAVET – OLMIX ASIALAND: CHÀO XUÂN MẬU TUẤT 2018, CÙNG TIẾN QUYẾT THẮNG!

Sáng ngày 21/02/2018, BGĐ và toàn thể nhân viên công ty Viphavet – Olmix Asialand đã tham gia giải việt dã khởi động đầu năm MẬU TUẤT 2018, với chủ đề “CÙNG TIẾN, QUYẾT THẮNG!”. Khác với mọi [...]