0

VIPHAVET VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN XUẤT SẮC 2017 CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Sáng ngày 19/04/2018, Hội nghị Ban Chấp Hành Khóa VI – Nhiệm kỳ 2017 – 2022 (lần thứ 2) của Hội Chăn Nuôi Việt Nam đã diễn ra tại khách sạn Kim Liên, Hà Nội. Hội nghị Ban Chấp Hành khóa VI đã [...]