0

CÔNG TY VIPHAVET VÀ OLMIX ASIALAND TỔ CHỨC HỘI THẢO “CẬP NHẬT VỀ BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI VÀ LỞ MỒM LONG MÓNG TẠI VIỆT NAM”, NGÀY 28 – 29/03/2019

Lần lượt diễn ra trong hai ngày 28.03.2019 tại Hà Nội và 29.03.2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh, hội thảo “CẬP NHẬT VỀ BỆNH DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI VÀ LỞ MỒM LONG MÓNG TẠI VIỆT NAM” – do công ty TNHH [...]