Đánh giá hiệu quả điều trị của ZACTRAN® đối với bệnh Mycoplasma hyopneumoniae trong điều kiện trại ở Nhật

Giới thiệu

Bệnh hô hấp phức hợp trên heo là bệnh phổ biến và phức tạp bao gồm các tác nhân virus và vi khuẩn, trong đó Mycoplasma hyopneumoniae (M. Hyo) tác nhân gây bệnh viêm phổi địa phương, và là một tác nhân quan trọng. Macrolides là nhóm kháng sinh tác động lâu dài với những tác nhân ở Phổi. Gamithromycine, một Azalide mới (phân lớp của Marcrolide) là một kháng sinh thích hợp để điều trị bệnh do M. Hyo.

Phương pháp và cách thức tiến hành

Thí nghiệm này được thực hiện tại 2 trại ở nước Nhật, mà trước đó tiến hành mổ khám và xác định có tác nhân M. Hyo.

Tổng cộng có 120 con từ 1.3 đến 2 tháng tuổi, khỏe mạnh và có dấu hiệu của bệnh SRD (bệnh đường hô hấp trên heo) và được ngẫu nhiên chọn vào một trong hai nhóm:

  • Tiêm bắp ZACTRAN® 1 mũi (dung dịch tiêm Gamithromycine, 6.0 mg/Kg thể trọng).
  • Chỉ tiêm nước muối sinh lý.

Ở mỗi nhóm, những con heo này được chon từ cùng lứa đẻ, và cùng các điều kiện.

Heo được quan sát ghi chép hàng ngày về những vấn đề xảy ra trong quá trình thí nghiệm. Cân trọng lượng từng con và ghi chép lại ở ngày 0 và mỗi 30 ngày cho đến ngày 90 và những dấu hiệu bệnh tật liên quan đến SRD đều được ghi chép vào những ngày 30, 60 và 90. Mười và 30 con mỗi nhóm được cho chết êm ái vào ngày 7 và ngày 90 theo thứ tự để mổ khám. Phổi được kiểm tra kỷ lưỡng để xem xét các dấu hiệu gan hóa, và chấm điểm tính toán. Bất kỳ con heo nào chết đề được mổ khám để tìm ra nguyên nhân gây chết.

Sự tăng trọng sau khi điều trị được theo dõi  và đánh giá, dấu hiệu gan hóa của Phổi vào ngày 7 và ngày 90 được so sánh giữa các nhóm dựa theo đánh giá xếp hạng của Elteren.

Kết quả

Không có sự bất lợi được ghi nhận từ những con heo sau khi tiêm ZACTRAN.

Thể trọng trung bình được ghi nhận ở mỗi nhóm khi cân được thể hiện ở Sơ đồ 1.Thể trọng và tăng trọng ngày sau khi điều trị có sự khác biệt giữa hai nhóm điều trị bằng ZACTRAN và đối chứng (p<0.001 ở tất cả thời điểm). Chấm điểm phổi bị gan hóa trong nhóm điều trị bằng Zactran có ít sự khác biệt ở ngày 7 và ngày 90 (p=0.013 và p<0.001, tương ứng với thứ tự trên).

Trung bình các vùng bị gan hóa ở nhóm điều trị ZACTRAN thì ít hơn ở nhóm đối chứng ở ngày 90 (p<0.001) (sơ đồ 2).

Nhóm đối chứng là 43% so sánh với 2 % ở nhóm điều trị bằng ZACTRAN về số heo có dấu hiệu liên quan đến bệnh SRD. Tỷ lệ chết là 15% ở nhóm đối chứng trong khi đó chỉ 7% ở nhóm được điều trị bằng ZACTRAN.

Figure 3

Bảng 1. Trọng lượng trung bình của hai nhóm thí nghiệm. Có sự khác biệt rỏ

Figure 4

Bảng 2. Tỷ lệ phổi bị gan hóa (trái) và chấm điểm (phải) của hai nhóm thí nghiệm. Có sự khác biệt rỏ

Kết luận

Ở điều kiện trang trại, heo nhiễm Mycoplasma hyopneumoniae tự nhiên và được điều trị bằng ZACTRAN một mũi được chứng minh là có hiệu quả tốt hơn nhóm đối chứng về: tăng trọng, giảm tỷ lệ bệnh và tỷ lệ chết do bệnh hô hấp và giảm tỷ lệ phổi bị gan hóa.

 


Kondo1, N. Nakanishi2, Y. Wakui1, A. Richard-Mazet3, G. Kinoshita1, P. Jeannin. 31 MERIAL Japan Limited, Tokyo, 2Kyodoken Institute, Kyoto, Japan, MERIAL S.A.S., Lyon, France