Giải pháp hiệu quả của việc tiêm Zactran – Gamithromycine trong phòng bệnh hô hấp trên heo tại trang trai heo ở Nhật Bản

Giới thiệu

Bênh đường hô hấp trên heo là một yếu tố phức tạp bao gồm nhiều tác nhân gây bệnh như: A. pleuropneumoniae (App), H. parasuisand P. multocida (Pm). Những tác nhân này thường kết hợp với nhau để tăng mức độ trầm trọng của bệnh và thời gian tác động. Kiểm soát các tác nhân gây bệnh là việc quan trọng trong quản lý sức khỏe đàn heo

Bản tóm tắt này thể hiện hiệu quả của ZACTRAN®, MERIAL so sánh với Adcovin (thuốc kháng sinh Danofloxacin mesylate dạng tiêm), Zoetis Khi sử dụng như một liệu trình thứ hai sau khi thất bại với liệu trình đàu tiên trong việc điều trị bệnh SRD trên heo.

Phương pháp và cách thức tiến hành

Nghiên cứu này được thực hiện tại 2 trại ở nước Nhật. mỗi nhóm gồm những con heo được chọn với những dấu hiệu bệnh SRD kèm theo bệnh tích và phân lập tác nhân trong phổi khi mổ khamgs 5 con có dấu hiệu rỏ ràng và giống nhau.

Tổng cộng có 63 con ở 3 tháng tuổi nặng từ 21.5 đến 43 kg được đưa vào thí nghiệm ngày 0 (D0). Những con heo ở cùng một nhóm có cùng một điều kiện. Những con heo có ít nhất những dấu hiệu bệnh đường hô hấp, ho, điều kiện sức khỏe và bỏ ăn và đo nhiệt độ trực tràng phải 39.5oC ở ngày D-7, D-5/D-4 và D0 thì được chọn vào thí nghiệm và chúng đã được điều trị mà chưa phục hồi bằng một trong hai loại kháng sinh sau:

  • Amoxicillin LA (15 mg/Kg thể trọng, D-7 & D-5) hay
  • Oxytetracycline LA (20 mg/kg thể trạng, D-7 & D-4).

Lựa chọn từng đợt cứ mỗi 3 con để điều trị với tỉ lệ 2:1 tương ứng ZACTRAN : Advocin. ở ngày 0, heo được điều trị bằng ZACTRAN tiêm bắp một mũi với liều 6 mg/kg thể trọng; Advocin được tiêm bắp 3 ngày liên tục với liều là 1.25 mg/kg thể trọng.

Heo được theo dõi hàng ngày cho đến ngày thứ 14 (D14). Các tiến triển của dấu hiệu lâm sàng được tính toán cho mỗi con heo từ những ghi chép từ ngày 0 đến ngày 7.

Kết quả

Không có sự bất thường nào về sức khỏe liên quan đến triệu chứng bệnh hô hấp được ghi nhận ở nhóm heo được điều trị bằng ZACTRAN. Không có phản ứng cục bộ nào xảy ra đối với nhóm được điều trị bằng ZACTRAN.

Tỷ lệ heo hồi phục là 86% ở nhóm điều trị bằng ZACTRAN một mũi và 65% ở nhóm điều trị bằng Advocin ba mũi liên tục. Kết quả này thể hiện điều trị ZACTRAN một mũi bằng hoặc tốt hơn so với điều trị bằng Advocin 3 mũi liên tục, một sản phẩm được duyệt để điều trị các bệnh đường hô hấp đã được thể hiện ở nhóm điều trị bằng ZACTRAN.

Figure 1

Sơ đồ 1: tỷ lệ hồi phục đến ngày 14 của hai nhóm thí nghiệm ZACTRAN và Advocin.

Figure 2

Sơ đồ 2: Tỷ lệ hồi phục ở ngày 7 của hai nhóm điều trị: ZACTRAN và Advocin.

Kết luận

Dưới điều kiện trang trại, điều trị bằng ZACTRAN một mũi được chứng minh là hiệu quả đến 86% khi sử dụng là liệu trình điều trị thứ hai cho những con heo đã bị bệnh SRD và thất bại ở đợt điều trị thứ nhất.


Kondo1, N. Nakanishi2, Y. Wakui1, A. Richard-Mazet3, K. Tokuyama1, G. Kinoshita1, P. Jeannin3. 1MERIAL Japan Limited, Tokyo, 2Kyodoken Institute, Kyoto, Japan, 3MERIAL S.A.S., Lyon, France