PESTIFFA

Vắc xin sống đông khô. Phòng bệnh Dịch tả heo (chủng CL Trung Quốc)

CÔNG DỤNG:
Phòng bệnh dịch tả trên heo.

Pestiffa

ĐƯỜNG CẤP THUỐC: Tiêm bắp.

LIỀU DÙNG: 

Liều: 2 ml/con/lần; theo lịch trình như sau:

Chủng lần đầu:

  • Heo con sinh ra từ nái không tiêm phòng: 01 lần lúc 07 ngày tuổi.
  • Heo con sinh ra từ nái đã tiêm phòng:
    • Môi trường an toàn: tiêm 01 lần lúc 07 tuần tuổi.
    • Môi trường đe dọa: tiêm lần đầu khoảng 4 tuần hay tại thời điểm cai sữa.

Lặp lại sau mỗi 2 – 4 tuần, lần lặp lại sau cùng không được sớm hơn 7 tuần tuổi.

Chủng nhắc lại :

  • Heo đực: 06 tháng / lần.
  • Heo nái: tiêm vào lúc trước khi tách bầy khoảng 7 – 10 ngày.
  • Heo hậu bị: lặp lại lúc 06 tháng tuổi hay chậm nhất trước khi phối giống 01 tháng.
  • Heo nuôi thịt: lần lặp lại sau cùng không được sớm hơn 7 tuần tuổi.

CHÚ Ý:

Chỉ tiêm cho heo khỏe. Tiêm cho toàn bầy. Sử dụng ngay sau khi pha loãng. Tuân thủ các biện pháp vô trùng thông thường. Sử dụng ống tiêm vô trùng (không có bất kỳ chất sát trùng nào). Đốt lọ vắc xin và vắc xin thừa trước khi vứt bỏ.

DẠNG BÀO CHẾ: Đông khô.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:
Lọ đông khô 25 liều và lọ nước pha đi kèm.
Lọ đông khô 50 liều và lọ nước pha đi kèm.

SẢN XUẤT TẠI: MERIAL 17, Bourgelat, 69002 Lyon – PHÁP