Selko® – pH

Bổ sung hỗn hợp acid hữu cơ trong nước uống của vật nuôi

CÔNG DỤNG:

Bổ sung hỗn hợp acid hữu cơ trong nước uống của vật nuôi

Selko pH

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG:

  1. Các chất chính: Tổng số acid Formic (min): 47%.
  2. Các chất khác: coli không phát hiện trong 1 g; Salmonella không phát hiện trong 25 g; As ≤ 5 ppm; Pb ≤ 10 ppm.
  3. Chất cấm: không có.

NGUYÊN LIỆU CHÍNH: Acid Formic.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

  • Hòa tan vào nước uống cho gia cầm và heo với liều: 1 – 3 lít Selko® – pH / 1.000 lít nước uống, không dùng liều thấp hơn 1 lít Selko® – pH / 1.000 lít nước uống.
  • Sử dụng Selko® – pH đạt hiệu quả tối đa khi nước uống có pH < 4.
  • Ngưng sử dụng Selko® – pH trong ngày chủng ngừa vắc xin.

THỂ TÍCH THỰC: 4, 25 lít tương đương 5 kg.

CHỈ DÙNG TRONG CHĂN NUÔI