user

TS. MICHEL GUILLAUME

Quốc tịch: Pháp. Nhà dinh dưỡng với hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ thiết thực cho dinh dưỡng lợn và chăn nuôi tại ở hơn 20 quốc gia ở Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á. Hiện là Cố vấn kỹ thuật của tập đoàn Olmix (Pháp). Giảng viên thường xuyên tại nhiều trường đại học ở Đông Á. Diễn giả khách mời thường xuyên trong các công ước quốc tế, Michel Guillaume là có uy tín đối với ngành và đôi khi có các bài phát biểu đầy tính khiêu khích. Ngoài ra, Michel cũng là một nhạc sĩ có nhiều sự cống hiến cho âm nhạc Breton và âm nhạc Việt.