user

TS. NGÔ HỒNG PHƯỢNG

Quốc tịch : Việt Nam. Tốt nghiệp Bác sĩ Thú Y trường ĐH Nông Lâm TPHCM năm 2001. Tốt nghiệp Thạc sĩ Chăn Nuôi Vệ Sinh Môi Trường và Chất Lượng, Đại Học Tours, Pháp vào năm 2002. Tốt nghiệp Thạc sĩ nghiên cứu chuyên ngành Sinh Lý, Trường Quốc Gia Thú Y Lyon, Pháp năm 2006. Tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Di truyền và chất lượng, Trường Quốc Gia Thú Y Lyon, Pháp năm 2009. Và hiện là giảng viên bộ môn Dinh Dưỡng, khoa Chăn Nuôi Thú Y, ĐH Nông Lâm TPHCM.