user

Kỹ thuật

ĐIỀU HÒA ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỂ TĂNG CƯỜNG ĐỀ KHÁNG VỚI BỆNH CHO CÁ VÀ TÔM

Bệnh, mầm bệnh và các mối tương quanDịch bệnh đã dần trở thành cơn ác mộng với nông dân khi chúng gây thiệt hại kinh tế nặng nề và đe dọa đến sinh kế của bà con. Đồng thời, các...

QUẢN LÝ THỜI KỲ CAI SỮA Ở HEO CON

Cai sữa là một trong những giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời của heo. Trong hầu hết các trại chăn nuôi công nghiệp, heo con thường được cai sữa trong khoảng từ 21 đến 28 ngày tuổi nhưng...

QUẢN LÝ STRESS GÀ CON TRONG TUẦN ĐẦU TIÊN

Thành công trong lứa gà được quyết định bởi chất lượng giai đoạn úm và trong giai đoạn úm gà, 7 ngày tuổi đầu tiên là vô cùng quan trọng. Trong tuần đầu tiên, trọng lượng ruột non có thể...

MYCOPLASMA SYNOVIAE (MS) MẦM BỆNH MỚI NỔI GÂY THIỆT HẠI CHO CHĂN NUÔI GIA CẦM

GIỚI THIỆU: Mycoplasma là những vi sinh vật sống nhỏ nhất cả về kích thước và số lượng gen, không giống như các vi khuẩn khác, chúng không có vỏ tế bào. Có 2 chủng Mycoplasma gây bệnh cho gia cầm...

1 2
Page 2 of 6