user

Kỹ thuật

ĐIỀU HÒA ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỂ TĂNG CƯỜNG ĐỀ KHÁNG VỚI BỆNH CHO CÁ VÀ TÔM

Bệnh, mầm bệnh và các mối tương quanDịch bệnh đã dần trở thành cơn ác mộng với nông dân khi chúng gây thiệt hại kinh tế nặng nề và đe dọa đến sinh kế của bà con. Đồng thời, các...