user

Tin tức

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT KHU VỰC KINH DOANH”

Bình Dương, ngày 4-5/2/2015.

Với mục đích trang bị kiến thức và nâng cao kỹ năng của nhân viên ở cấp độ quản lý, ngày 4 & 5 tháng 2 năm 2015, Công ty đã tổ chức lớp học “Kỹ năng quản lý và giám sát khu vực kinh doanh”. Lớp học được tổ chức tại trụ sở của Công ty với sự tham gia của hơn 30 nhân viên, là giám đốc bán hàng, giám đốc kỹ thuật, giám đốc sản xuất và các trưởng phòng, các giám sát viên bán hàng trong cả nước.

Chương trình học do Giảng viên Phan Minh Cường, chuyên viên tư vấn và đào tạo doanh nghiệp, giảng viên cao cấp của Phòng Thương Mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Viện Quản trị Việt Nam… đảm nhiệm. Lớp học được tổ chức hai ngày trong không khí thảo luận hết sức sôi nổi, hào hứng với nhiều tình huống thực tế thú vị.

Theo khảo sát mà Ban Tổ chức lớp học nhận được từ phiếu phản hồi và đề xuất, các học viên đáng giá nội dung chương trình học khá tốt. Bên cạnh đó, học viên còn đề xuất duy trì các chương trình huấn luyện từ 2-3 lần/năm với các nội dung khác như: thuyết trình, đàm phán & thương lượng với khách hàng, quản lý tài chính cá nhân, quản lý và khắc phục rủi ro trong bán hàng…

Lớp học “Kỹ năng quản lý và giám sát khu vực kinh doanh” kỳ này mở đầu cho chương trình đào tạo nội bộ trong nhiều lĩnh vực khác nhau dành cho các nhóm đối tượng riêng biệt mà Ban Giám đốc triển khai trong năm 2015 với mong muốn hỗ trợ tốt nhất cho nhân viên của toàn công ty. Với những hoạt động tích cực trong việc nâng cao trình độ nhân sự, nguồn lực trọng yếu của tổ chức, Ban Giám đốc Công ty kỳ vọng về những thắng lợi vượt bậc trong năm 2015.

@Hình ảnh: Nhóm trưởng các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm tại lớp học.