user

ĐÀI LOAN XÁC NHẬN 1 Ổ DỊCH FMD

http://www.oie.int

Trong quy trình giám sát động thái huyết thanh FMD, người ta đã tìm thấy kháng thể NSP tại 1 trại heo ở Dongshih Township (Yun-Lin). Mẫu máu và mẫu dịch họng để kiểm tra huyết thanh và phân lập virus được thu thập và gửi về phòng thí nghiệm quốc gia (Viện nghiên cứu sức khỏe động vật). Phòng thí nghiệm xác nhận kết quả dương tính với kháng thể NSP, trong khi đó kết quả phân lập virus và RT-PCR là âm tính.

Serotype O được xác định bằng kit FMD ELISA

Đã tiến hành kiểm soát và điều tra dịch tễ tại các trại nuôi gia súc móng chẻ trong vùng bán kính 3 km kể từ trại phát hiện bệnh (tổng số 31 trại heo, 4 trại dê) kết quả không phát hiện được ca bệnh lâm sàng và bằng chứng dịch tễ về sự nhiễm bệnh trong vùng.