user

Tin tức

HỘI THẢO BỆNH HÔ HẤP MYCO PLASMA VÀ DỊCH TẢ TRÊN GIA SÚC

Vào ngày 29/08/2014 Công ty Việt Pháp Quốc Tế đã tổ chức hội thảo Bệnh dịch tả gà Newcastle và biện pháp khắc phục tại Đắc Lắk.