user

HỘI THẢO BỆNH TIÊU CHẢY TRÊN HEO VÀ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Vào ngày 29/09/2014 Công ty Việt Pháp Quốc Tế đã tổ chức hội thảo Bệnh tiêu chảy trên heo và các biện pháp khắc phục tại Bến Tre.