user

Tin tức

HỘI THẢO CÁCH PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH VIÊM VÚ VÀ VIÊM TỬ CUNG TRÊN BÒ SỮA

Vào ngày 25/09/2014 Công ty Việt Pháp Quốc Tế đã tổ chức hội thảo Cách phòng và trị bệnh viêm vú và viêm tử cung trên bò sữa tại Long An.