user

MỜI CÁC THÀNH VIÊN CLB CIRCO THAM QUAN NHA TRANG (VINPEARL LAND) TỪ NGÀY 05/11/09 – 08/11/09

Nhân dịp cuộc họp lần thứ 5 của CLB CIRCO sẽ được tổ chức tại Nha Trang, công ty VIPHAVET trân trọng kính mời các thành viên CLB CIRCO tham dự cuộc họp này và kết họp tham quan du lịch tại Nha Trang (VINPEARL LAND) từ ngày 05/11/2009 đến ngày 08/11/2009.

  • Tất cả chi phí cho chuyến tham quan này sẽ được công ty chúng tôi đài thọ
  • Đính kèm theo đây là chương trình tham quan du lịch Nha Trang (4 ngày 3 đêm)

Trân Trọng
TM CÔNG TY TNHH VIỆT PHÁP QUỐC TẾ
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
NGUYỄN THỊ THANH TỊNH