user

NGÀY HỘI NGHỀ NGHIỆP CHĂN NUÔI THÚ Y NĂM 2015

Ngày thứ bảy, 28 tháng 3 năm 2015, tại Đại học Nông Lâm TP.HCM đã diễn ra Ngày hội Nghề nghiệp Chăn nuôi Thú y năm 2015 với sự tham gia của gần 20 Công ty, đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực Chăn nuôi Thú y trong cả nước. Đây là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm 60 năm thành lập trường – khoa Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Chương trình bắt đầu từ 7h và diễn ra đến 17h cùng ngày với nhiều chương trình văn nghệ và hoạt động sôi nổi tại Sân giảng đường Phượng Vỹ. Sau thời gian khai mạc chương trình là các buổi tọa đàm về “Định hướng và cơ hội nghề nghiệp trong ngành Chăn nuôi thú y”, ” Nhu cầu và tiêu chí tuyển dụng” và Tham luận của Hội Thú y Việt Nam.

Sự tham gia của các Công ty Bio-Pharmachemie, Biomin Việt Nam, Công ty Trại Việt, Công ty Việt Pháp Quốc Tế, Công ty Cargill Việt Nam… với nhiều hoạt động tiếp thị sản phẩm và tư vấn tuyển dụng làm chương trình thêm sôi động và hấp dẫn.

Hình ảnh: Gian hàng của Công ty TNHH Việt Pháp Quốc Tế tại Chương trình. Nguồn: Viphavet Co., Ltd.