user

OLMIX VÀ INRAE: HỢP TÁC TOÀN CẦU ĐẨY MẠNH CÔNG NGHỆ TẢO BIỂN VÀO TRỒNG TRỌT VÀ CHĂN NUÔI VÌ MỘT NỀN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

                 Ngày 25.02.2020, Ông Philippe Mauguin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của INRAE (Viện nghiên cứu quốc gia Pháp về Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi Trường) và ông Hervé Ballusson, Chủ tịch tập đoàn Olmix, đã ký khung thỏa thun đầu tiên nhằm tăng cường sự hợp tác của hai bên trong các lĩnh vực dinh dưỡng  sức khỏe vật nuôi và môi trường. Với mục tiêu chung là phát triển các hệ thống thực phẩm nông nghiệp bền vững và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Chuỗi giá trị từ tảo biển đang ngày càng mở rộng. Chất lượng dinh dưỡng và sự phong phú các phân tử có hoạt tính sinh học cao của tảo biển đang nhận được nhiều sự quan tâm, điều này giúp tảo biển có tiềm năng được sử dụng trong lĩnh vực thực phẩm cho người và động vật, và cả trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe cây trồng. Olmix và INRA (hay là INRAE sau khi hợp nhất với Irstea vào tháng 1 năm 2020) đã có mối quan hệ hợp tác với nghiên cứu hiệu quả và liên tục kể từ năm 2012. Mục tiêu của hợp tác này là để đánh giá hiệu quả của các hợp chất khác nhau chứa nhiều polysaccharide sulfate từ đại dương trên nhiều loại hoạt tính sinh học, để có thể cải thiện năng suất và sức để kháng của vật nuôi với đối với các mầm bệnh. Những nghiên cứu thực hiện bằng phương pháp in vitro và in vivo nhấn mạnh rằng: một số chất chiết xuất được thử nghiệm có thể được sử dụng hiệu quả trong thức ăn như nguồn sản phẩm tự nhiên để kích thích phản ứng miễn dịch của vật nuôi, bảo vệ lớp màng nhầy khỏi các mầm bệnh và giảm chi phí điều trị trong trang trại.

Omix và INRAE có chung tầm nhìn về nhu cầu nông nghiệp và thực phẩm trong tương lai. Hợp tác này cho phép sắp xếp thứ tự ưu tiên khi có liên quan đến các nghiên cứu, cải tiến và lợi ích kinh tế. Nó cũng tạo ra cơ hội để đa dạng hóa các tương tác xung quanh mối quan tâm của việc sử dụng chiết xuất tảo trong cả hai lĩnh vực sức khỏe vật nuôi và cây trồng.

  • Những tác động của chiết xuất tảo đến dinh dưỡng và sức khỏe của vật nuôi, thủy sản và chất lượng thực phẩm, thông qua phương pháp không có kháng sinh (xác định các dấu hiệu sinh học và cơ chế hoạt động)
  • Nghiên cứu về thành phần, cấu trúc và liên kết các hoạt tính sinh học của chiết xuất tảo
  • Định danh các hoạt chất và cơ chế hoạt động của chúng đối với sức khỏe và dinh dưỡng cây trồng.
  • Kế hoạch sản xuất nông nghiệp bền vững, kết hợp với chiến lược bảo vệ cây trồng dựa trên các sáng chế từ tảo, từ đó liên đới đến sức khỏe của đất trồng.

“Khung thỏa thuận này cho phép chúng tôi tăng cường hợp tác bền vững trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe vật nuôi và đa dạng hóa sự hợp tác của chúng tôi về khía cạnh dinh dưỡng và sức khỏe cây trồng. Đây là một ví dụ tuyệt vời về sự hợp tác với ngành mà viện nghiên cứu của chúng tôi muốn phát triển, để thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm tiên tiến dành riêng cho đất trồng và môi trường.” phát biểu của ông Philippe Mauguin, Chủ tịch của INRAE.

“Sự hợp tác lần này vừa là sự công nhận của chúng tôi với INRAE vừa là sự khích lệ để cả hai chúng tôi tăng thêm sức mạnh. Trong 20 năm, tập đoàn Olmix đã phát triển các giải pháp dựa trên tảo biển với mục tiêu: cung cấp các giải pháp khả khi về mặt kinh tế cho nông dân, để họ sản xuất thực phẩm một cách lành mạnh và bền vững.” theo chia sẻ của ông Hervé Balusson, Chủ tịch tập đoàn Olmix, Pháp.

@OlMIX VÀ INRAE ĐẨY MẠNH HỢP TÁC TOÀN CẦU. Nguồn: Olmix Group