user

Sản phẩm

AVINEW NEO

Vắc xin sống. Phòng bệnh Newcastle trên gà Dạng viên sủi.

AVINEW NEO

ĐƯỜNG CẤP THUỐC: Nhỏ mắt, mũi, pha vào nước uống, phun sương.

LIỀU DÙNG: Liều lượng: 01 liều / con / lần chủng.

LỊCH CHỦNG NGỪA:

  • Chủng ngừa lần đầu: kể từ 01 ngày tuổi.
  • Chủng ngừa nhắc lại:

o Gà thịt: chủng nhắc lại sau 2 – 3 tuần.

o Gà giống hậu bị và gà đẻ: chủng nhắc lại sau 2 – 3 tuần và 7 – 8 tuần, sau đó nhắc lại bằng một vắc xin vô hoạt trước khi bắt đầu đẻ trứng. Lịch chủng vắc xin này có thể thay đổi tùy theo điều kiện dịch tễ của địa phương. Vắc xin Avinew NeO có thể chủng cùng với một vắc xin vô hoạt khác.

CÁCH SỬ DỤNG:

  • Pha loãng viên vắc xin trong nước uống mát (nước không có chất khử trùng hay thuốc sát trùng).
  • Nên để viên vắc xin tan hoàn toàn trước khi sử dụng.
  • Sử dụng dung dịch vắc xin hòa tan trong vòng 02 giờ sau khi pha.

Cách chủng ngừa:

  • Chủng ngừa cá thể:

o Nhỏ mắt: Nhỏ 01 giọt dung dịch vắc xin vào mắt mỗi gà, chờ cho đến khi giọt vắc xin lan đều mắt mới thả gà ra.

o Nhúng mỏ (cấp đường mũi, chỉ dùng cho gà 01 ngày tuổi): Nhúng mỏ gà vào trong dung dịch vắc xin sao cho dung dịch vắc xin ngập hết mũi gà.
• Chủng ngừa toàn đàn:

 

o Đường uống: pha vào nước uống cho gà từ 04 ngày tuổi. Chuẩn bị dung dịch vắc xin ngay lặp tức trước khi sử dụng bằng cách thêm vào lượng nước uống thông thường để gà uống hết trong vòng từ 1 – 2 giờ. Tất cả gà nên được nhịn khát khoảng 02 giờ trước khi cấp vắc xin.

o Phun sương: (cấp đường hô hấp) dùng máy áp lực tạo giọt sương mịn; phun dung dịch vắc xin từ trên xuống đàn gà.

CHÚ Ý: Chỉ chủng cho gà khoẻ. Khi pha loãng vắc xin, nên dùng dụng cụ đã tiệt trùng và hoàn toàn không có bất kỳ chất khử trùng hay thuốc sát trùng nào. Huỷ vĩ chứa vắc xin sau khi sử dụng và vắc xin không sử dụng theo qui định của chất thải nguy hại hiện hành.

THỜI GIAN NGƯNG SỬ DỤNG THUỐC: 0 ngày.

BẢO QUẢN: – Bảo quản ở nhiệt độ từ +2°C đến +8°C. – Tất cả viên vắc xin khi lấy ra khỏi vĩ phải dùng ngay lập tức.

DẠNG BÀO CHẾ: Dạng viên sủi.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Viên 2.000 liều, hộp 10 viên.

SẢN XUẤT TẠI: Merial, Pháp.