user

Sản phẩm

BPS PLUS

BẢN CHẤT & CÔNG DỤNG:
Bổ sung hỗn hợp natri butyrate và các muối natri của axit vô cơ trong thức ăn chăn nuôi.

BPS PLUS

HỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG:
1. Chất chính: Butyrate natri 50 – 58%.
2. Các chất khác: As < 20 ppm; Cd< 30 ppm; Pb < 200 ppm; Hg < 1 ppm.
3. Chất cấm: không có.

NGUYÊN LIỆU CHÍNH::
Butyrate natri, các muối natri khác.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Trộn vào thức ăn.
1) Heo:
Heo nái và heo con: 1,5 kg – 2 kg/tấn TĂ.
Heo thịt: 1 – 1,5 kg/ tấn TĂ.

2) Gia cầm:
Gia cầm đẻ: 1,5kg – 2 kg/tấn TĂ.
Gia cầm thịt: 1 – 1,5 kg/tấn TĂ.
3) Cá: 0,3 kg – 0,5 kg / tấn TĂ.
4) Bê: 1,5 – 2 kg/ tấn TĂ.

BẢO QUẢN: Bảo quản ở nơi khô, thoáng.

KHỐI LƯỢNG TỊNH: 1 kg, 25 kg.

NHÀ SẢN XUẤT: Broc Nutrition, Pháp.