user

HAEMOVAX

Vắc xin vô hoạt, có chất bổ trợ. Phòng bệnh sổ mũi truyền nhiễm trên gà.

Phòng bệnh sổ mũi truyền nhiễm trên gà hậu bị giống và gà hậu bị thương phẩm.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không có.

THỜI GIAN NGỪNG SỬ DỤNG THUỐC: Không có.

BẢO QUẢN: Bảo quân ở nhiệt độ từ + 200 đến 180C, tránh ánh sáng. Không đông lạnh.

DẠNG BÀO CHẾ: Huyền dịch.

THỂ TÍCH THỰC: chai 300 ml /1.000 liều.

SẢN XUẤT TẠI: Boehringer Ingelheim Animal Health France, Pháp

CHỈ DÙNG TRONG THỦ Y

ĐƯỜNG CẤP THUỐC: Tiêm bắp sâu (cơ ngực)

LIỀU DÙNG:

Liều 0,3 ml/con

Tiêm 2 lần, cách nhau khoảng 3 đến 6 tuần. Có thể tiệm lần 2 chậm nhất là 03 tuần trước mùa đề vùng.

CHÚ Ý:

  • Lắc đều trước khi sử dụng.
  • Chi tiêm cho gia cầm khoẻ mạnh.
  • Phòng bệnh số mũi truyền nhiễm trên gà mái tơ làm giống và gà mái tơ đẻ trứng.
  • Áp dụng các biện pháp sát trùng thông thường.
  • Hủy chai đựng vác xin sau khi sử dụng và vác xin không sử dụng theo quy định của chất thải nguy hại hiện hành.