user

Sản phẩm

HAEMOVAX

Vắc xin vô hoạt, có chất bổ trợ. Phòng bệnh sổ mũi truyền nhiễm trên gà.

CÔNG DỤNG:
Phòng bệnh sổ mũi truyền nhiễm trên gà hậu bị giống và gà hậu bị thương phẩm.

HAEMOVAX

ĐƯỜNG CẤP THUỐC: Tiêm bắp sâu (cơ ngực).
LIỀU LƯỢNG:
– Liều dùng: liều 0,3 ml / con.
– Tiêm 2 lần, cách nhau khoảng 3 đến 6 tuần. Có thể tiêm lần 2 chậm nhất là 03 tuần trước mùa đẻ trứng.
CHÚ Ý:
– Lắc đều trước khi sử dụng.
– Chỉ tiêm cho gia cầm khoẻ mạnh.
– Áp dụng các biện pháp sát trùng thông thường.

THỜI GIAN NGƯNG SỬ DỤNG THUỐC: Không.
BẢO QUẢN:
Bảo quản ở nhiệt độ từ +2ºC đến +8ºC, tránh ánh sáng. Không làm đông lạnh.
DẠNG BÀO CHẾ:
Thuốc tiêm dạng dung dịch.
THỂ TÍCH THỰC: 300 ml / 1.000 liều.
SẢN XUẤT TẠI: Merial, Pháp.