user

MFEED+

Bổ sung chất phụ gia giúp cải thiện đường tiêu hóa vật nuôi.

CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
Bổ sung chất phụ gia giúp cải thiện đường tiêu hóa vật nuôi.

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG:
1. Các chất chính: Độ ẩm ≤ 9, 5%, SiO2: 35, 0 – 65, 0%; Al 2O3: 3, 0 – 13, 0%; CaO: 0, 1 – 10, 0%; Fe2O3: 0,1 – 5,0 %; Na2O: 0, 1 – 5, 0%.
2. Chỉ tiêu vệ sinh: As < 60, 0 ppm; Cd < 15, 0 ppm; Pb < 200, 0 ppm; Hg < 1, 0 ppm.
3. Chất cấm: Không có.
NGUYÊN LIỆU:
– Khoáng sét (Bentonite, Kieselgur) và tảo biển.
– Chất mang: axit lactic, chất tạo mùi (vani).
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Dùng trộn vào thức ăn hỗn hợp, liều 0, 5 – 2 kg / tấn TĂ, tùy thuộc loài vật nuôi (gia cầm, heo, …).

CHÚ Ý:
Do sản phẩm có thành phần axit lactic (EC 201-196-2):

– H318: gây nhiều nguy hiểm cho mắt.
– P280: trang bị bảo hộ lao động như quần áo, găng tay, kính bảo hộ, khẩu trang.
– P305 + P351 + P338: nếu dính vào mắt nên rửa với nước sạch nhiều lần.
– P310: nếu cần gọi bác sĩ.
CHỈ DÙNG TRONG CHĂN NUÔI

KHỐI LƯỢNG TỊNH: 1 kg/ 25kg
NHÀ SẢN XUẤT: Olmix SA, ZA du Haut du Bois 56580 Brehan.
SẢN XUẤT TẠI: Pháp.
Số tiêu chuẩn công bố: TCCS 12:2016/OA
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.