user

MT.X AA

Bổ sung chất hấp phụ độc tố nấm mốc trong thức ăn gia súc, gia cầm.

CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
Bổ sung chất hấp phụ độc tố nấm mốc trong thức ăn gia súc, gia cầm.

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG:
1. Các chất chính: Độ ẩm ≤ 10, 0%, SiO2: 35, 0 – 65, 0%; Al 2O3: 5, 0 – 15, 0%; CaO: 2, 0 – 12, 0%;
Fe2O3: 0, 1 – 6, 0%; Na2O: 0, 1 – 5, 0%.
2. Chỉ tiêu vệ sinh: As < 60, 0 ppm; Cd < 15, 0 ppm; Pb < 200, 0 ppm; Hg < 1, 0 ppm.
3. Chất cấm: Không có.
NGUYÊN LIỆU:
– Khoáng sét (Bentonite, Kieselgur) và tảo biển.
– Chất mang: Không có.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Sản phẩm được trộn vào thức ăn thành phẩm, liều từ 0, 5 kg đến 2, 5 kg / tấn TĂ thành phẩm.
Tỷ lệ này sẽ được điều chỉnh tùy theo mức độ nguy cơ của độc tố nấm mốc.
CHỈ DÙNG TRONG CHĂN NUÔI

KHỐI LƯỢNG TỊNH: 25 kg
NHÀ SẢN XUẤT: Olmix SA, ZA du Haut du Bois 56580 Brehan.
SẢN XUẤT TẠI: Pháp.
Số tiêu chuẩn công bố: TCCS 05:2016/VPV
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.