user

Sản phẩm

TRISULMIX LIQUIDE

Sulphadimethoxine Trimethoprim


CÔNG DỤNG:
Dùng cho gia cầm, thỏ.
Phòng và trị các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Sulphadimethoxine và Trimethoprim hay các vi khuẩn liên kết nhạy cảm với Sulphadimethoxine và Trimethoprim.

ĐƯỜNG CẤP THUỐC: Đường uống.
LIỀU DÙNG: Gia cầm, thỏ: liều 1-2 ml/ 10 kg trọng lượng hay 1 – 2 ml/ 01 lít nước uống.
Dùng liên tục 5 ngày.
Liều dùng phải đúng với nhu cầu tiêu thụ nước thật sự của gia súc, gia cầm.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không sử dụng trong trường hợp thú không dung nạp sulphonamides, hay thú bị bệnh rối loạn chức năng gan, thận nghiêm trọng.
CHÚ Ý: Phải cung cấp đủ nhu cầu nước tiêu thụ cho thú trong thời gian điều trị.


THỜI GIAN NGƯNG SỬ DỤNG THUỐC
– Thịt: trong thời gian điều trị & sau khi kết thúc điều trị 06 ngày / gia cầm, 08 ngày / thỏ.
– Không sử dụng cho gà đẻ, khi trứng được dùng làm thực phẩm cho người.
BẢO QUẢN: Bảo quản ở nhiệt độ dưới 25ºC. Tránh ánh sáng
DẠNG BÀO CHẾ:
Thuốc dung dịch uống.
THỂ TÍCH THỰC: 1 lít.
SẢN XUẤT TẠI: Coophavet, Pháp.

TRISULMIX LIQUIDE

Sulphadimethoxine Trimethoprim


CÔNG DỤNG:
Dùng cho gia cầm, thỏ.
Phòng và trị các bệnh do vi khuẩn nhạy cảm với Sulphadimethoxine và Trimethoprim hay các vi khuẩn liên kết nhạy cảm với Sulphadimethoxine và Trimethoprim.

ĐƯỜNG CẤP THUỐC: Đường uống.
LIỀU DÙNG: Gia cầm, thỏ: liều 1-2 ml/ 10 kg trọng lượng hay 1 – 2 ml/ 01 lít nước uống.
Dùng liên tục 5 ngày.
Liều dùng phải đúng với nhu cầu tiêu thụ nước thật sự của gia súc, gia cầm.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không sử dụng trong trường hợp thú không dung nạp sulphonamides, hay thú bị bệnh rối loạn chức năng gan, thận nghiêm trọng.
CHÚ Ý: Phải cung cấp đủ nhu cầu nước tiêu thụ cho thú trong thời gian điều trị.


THỜI GIAN NGƯNG SỬ DỤNG THUỐC
– Thịt: trong thời gian điều trị & sau khi kết thúc điều trị 06 ngày / gia cầm, 08 ngày / thỏ.
– Không sử dụng cho gà đẻ, khi trứng được dùng làm thực phẩm cho người.
BẢO QUẢN: Bảo quản ở nhiệt độ dưới 25ºC. Tránh ánh sáng
DẠNG BÀO CHẾ:
Thuốc dung dịch uống.
THỂ TÍCH THỰC: 1 lít.
SẢN XUẤT TẠI: Coophavet, Pháp.