user

Sản phẩm

TRYPAMIDIUM

Phòng và trị bệnh do Trypanosoma trên trâu, bò, dê, cừu, ngựa, lạc đà và chó.

CÔNG DỤNG:
Phòng và trị bệnh do Trypanosoma cho trâu bò, dê, cừu, ngựa, chó, lạc đà và có tác dụng kéo dài (2 – 4 tháng).

TRYPAMIDIUM

ĐƯỜNG CẤP THUỐC:
Tiêm bắp sâu ở cổ hay đùi, mông, xoa kỹ sau khi tiêm. Tiêm tĩnh mạch.

LIỀU DÙNG:
1. Tiêm sâu vào bắp cổ, đùi, mông, xoa kỹ sau khi tiêm.
• Bò: liều trị: 0,25 – 0,5mg/kg , liều phòng: 0,5 – 1mg/kg trọng lượng.
• Trâu: 1mg/kg trọng lượng,
• Dê, cừu: 0,5mg/kg trọng lượng (tiêm bắp sâu ở đùi)
Có thể lập lại sau 10 – 12 tuần , tuỳ thuộc mức độ ruồi có trong môi trường.
2. Tiêm sâu vào bắp cổ hay mông, xoa kỹ sau khi tiêm.
• Ngựa: 0,5mg/ kg. Có thể lập lại sau 8-16 tuần , tuỳ thuộc mức độ ruồi có trong môi trường.
• Chó: 0,5 – 1mg/kg trọng lượng. Có thể lập lại sau 6 – 8 tuần, tuỳ thuộc mức độ ruồi có trong môi trường.
3. Tiêm tĩnh mạch thật chậm: Lạc đà: 0,5 – 0,75mg/kg trọng lượng.

CÁCH DÙNG:
1. Pha thành dung dịch 1%: 125mg pha với 12,5ml nước cất hay 1g pha với 100 ml nước cất.
2. Pha thành dung dịch 2%: 125mg pha với 6,25ml nước cất hay 2 g pha với 100 ml nước cất.
3. Dung dịch pha xong nên bảo quản mát và chỉ sử dụng trong ngày.

CHÚ Ý: Chia làm nhiều chổ tiêm khi lượng dung dịch tiêm vượt quá 15ml.
Không được điều trị thêm bất cứ lọai thuốc trị Trypanosoma nào khác trong vòng 01 tháng sau khi dùng
Trypamidium.
An toàn cho tất cả các lọai gia súc, nhưng cẩn thận khi tiêm cho gia súc chữa ở thời kỳ đầu.

BẢO QUẢN: Bảo quản ở nhiệt độ dưới 25°C. Tránh xa tầm tay trẻ em.

DẠNG BÀO CHẾ: Thuốc bột pha tiêm.

KHỐI LƯỢNG TỊNH: Gói 125 mg, hộp 10 x 125 mg. Gói 1g. Hộp 10x1g.

SẢN XUẤT TẠI: Merial, Pháp.