user

CHUYÊN GIA MYCOTOXIN

TS. TRẦN SĨ TRUNG

Quốc tịch: Việt Nam & Canada. Hiện nay, ông là Giám đốc Kỹ thuật khu vực châu Á của tập đoàn Olmix và là một chuyên gia về mycotoxin, phân tích độc tố nấm mốc và cung cấp các giải pháp phòng, chống và kiểm soát nhằm hỗ trợ sản xuất chăn nuôi. Ông tốt nghiệp Bác sĩ Thú Y trường ĐH Nông Lâm TPHCM vào năm 2000. Từ năm 2000 đến 2005, ông theo chương trình cao học và được đặc cách làm nghiên cứu sinh Tiến sĩ ở Viện Đại Học Bách Khoa Toulouse, Pháp. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ Chất lượng và An toàn thực phẩm, Viện Đại Học Bách Khoa Toulouse, Pháp vào năm 2005. Từ năm 2005 đến 2015 ông thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ tại trường Thú Y (ENVT) – Toulouse, France và tại Đại học Guelph (UofG) – Ontario, Canada. Ông đã tiến hành một loạt các nghiên cứu nhằm phát triển phương pháp phân tích độc tố nấm mốc và độc tố nấm mốc ẩn mặt trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi đồng thời nghiên cứu tác động của các độc tố nấm mốc lên sức khỏe và sức sinh sản vật nuôi.