user

DIỄN ĐÀN CHỦNG NGỪA CHÓ MÈO KHU VỰC ĐÔNG NAM Á LẦN 2

Ngày 23 &24/7/2015, khách sạn Pullman 148 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM.

Một số hình ảnh tại Diễn đàn Chủng ngừa Chó mèo Khu vực Đông Nam Á lần 2.