user

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM ZACTRAN – MỘT MŨI TIÊM ĐÁNH BAY BỆNH HÔ HẤP

Nối tiếp hoạt động giới thiệu sản phẩm mới Zactran – một mũi tiêm đánh bay bệnh hô hấp đến khách hàng tại các khu vực chăn nuôi tập trung, ngày 9 tháng 11 vừa qua, tại khu vực Gia Kiệm, tỉnh Đồng Nai, Viphavet đã tổ chức buổi hội thảo cho các khách hàng chăn nuôi heo tại khu vực. Nội dung chính của hội thảo ngoài việc giới thiệu sản phẩm mới Zactran – một mũi tiêm đánh bay bệnh hô hấp, hướng dẫn qui trình phòng và trị bệnh hô hấp trên heo còn tạo được sự gắn kết giữa các hộ chăn nuôi heo trong khu vực./.