user

Tin tức

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI – THÚ Y TOÀN QUỐC 2017 (AVS 2017) & HỘI CHỢ TRIỄN LÃM NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y LẦN THỨ III 2017 (LIVESTOCK 2017)

Ngày 11-12/03/2017, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Hội Chăn nuôi Việt Nam và Hội thú y Việt Nam tổ chức:

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI – THÚ Y TOÀN QUỐC 2017 (AVS 2017)

HỘI CHỢ TRIỄN LÃM NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y LẦN THỨ III 2017 (LIVESTOCK 2017)

HỘI NGHỊ tập trung thảo luận các chủ đề:

–       Tái cơ cấu chăn nuôi trong thời gian hội nhập và biến đổi khí hậu.

–       Giống vật nuôi.

–       Thức ăn và dinh dưỡng vật nuôi.

–       Công nghệ sinh học trong chăn nuôi và thú y.

–       Bệnh động vật.

–       Quản lý chăn nuôi và an toàn thực phẩm.

–       Chuỗi sản xuất – kinh doanh – dịch vụ chăn nuôi – thú y.

–       Quyền lợi động vật.

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM gồm các nội dung:

–       Giới thiệu thành tựu ngành Chăn nuôi – Thú y của Trường, Viện, Cơ quan, Công ty.

–       Sách, tạp chí và công trình khoa học.

–       Thức ăn, thuốc thú y, qui trình công nghệ, dụng cụ, thiết bị, giống vật nuôi.

–       Hội thảo chuyên đề, tuyển dụng – việc làm và các vấn đề khác có liên quan trong ngành.

(Thông tin hội nghị và triễn lãm được cập nhật tại website: http://caab.ctu.edu.vn/das/

Công ty thú y VIỆT PHÁP QUỐC TẾ (VIPHAVET) và công ty TNHH Olmix Asialand luôn luôn quan tâm, ủng hộ những chương trình hội nghị khoa học cũng như hội chợ triễn lãm liên quan đến ngành chăn nuôi – thú y. Bởi vì công ty thấu hiểu đây chính là nền tảng cho sự phát triển tương lai của ngành. Với mục đích hướng đến sự phát triển bền vững, lâu dài cho ngành chăn nuôi – thú y, công ty VIPHAVET và công ty TNHH Olmix Asialand đã nhiệt tình hưởng ứng, tham gia tài trợ chương trình. Công ty sẽ luôn cố gắng, nổ lực để xứng đáng với sự kỳ vọng, tin yêu của khách hàng, đảm bảo luôn mang lại “Giải pháp toàn diện cho người chăn nuôi!”