user

HỌP MẶT CIRCO CLUB LẦN 6

Theo dự kiến lần họp mặt thứ 15 của CLB Circo sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 3 năm 2012. Tuy nhiên, một số nội dung của cuộc họp cần thêm một ít thời gian để hoàn thiện vì vậy họp mặt lần thứ 15 này sẽ dời lại vào tháng 4 năm 2012. Chúng tôi sẽ cập nhật ngày giờ cụ thể đến quý vị trong thời gian sớm nhất. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý vị.