user

KIỂM SOÁT BỆNH CẦU TRÙNG TRÊN GÀ

Ngoài các điều kiện nghiêm ngặt về an toàn sinh học và vệ sinh sát trùng, hiện nay có hai phương pháp cũng được sử dụng để phòng chống bệnh cầu trùng: sử dụng các loại thuốc kháng cầu trùng và vắc-xin sống phòng cầu trùng.

Chất kháng cầu trùng
Chất kháng cầu trùng đã được sử dụng thành công kể từ cuối những năm 1940. Cho đến những năm 1980, đó là công cụ chính để kiểm soát bệnh cầu trùng. Những lợi thế của việc sử dụng chất kháng cầu trùng là có phổ rộng, và dễ sử dụng. Tuy nhiên, có những sai lầm liên tục trong việc trộn thuốc vào thức ăn dẫn đến sử dụng không chính xác nồng độ của nó và đã dẫn đến sự tăng đề kháng của ký sinh trùng cho tất cả các loại thuốc kháng cầu trùng có sẵn trên thị trường. Việc giới thiệu chương trình luân chuyển thuốc sau đó đã giảm khả năng đề kháng cầu trùng, nhưng sự đề kháng vẫn xảy ra.

Chất kháng cầu trùng có dư lượng trong các sản phẩm (thịt và trứng), không tương thích với một số loại thuốc khác được sử dụng trong chăn nuôi gia cầm (ví dụ như với tiamulin đối kháng một số kháng sinh khác) và rất độc đối với một số loài động vật. Ở một số nước, ví dụ những người thuộc Liên minh châu Âu, một số chất kháng cầu trùng bị cấm sử dụng và ngưng sử dụng chất kháng cầu trùng một khoảng thời gian bắt buộc ngay trước khi giết mổ. Do đó, cần thiết phải chuyển từ sử dụng chất kháng cầu trùng đến sự phát triển của loại vắc-xin bệnh cầu trùng như một phương pháp tự nhiên và sinh học để kiểm soát bệnh cầu trùng bằng cách tránh những thiếu sót về kinh nghiệm khi sử dụng thuốc kháng cầu trùng.

Vắc xin
Có hai loại vắc-xin trên thị trường: vắc-xin nhược độc và không nhược độc.

Vắc xin không nhược độc: có chứa nang noãn cầu trùng có độc lực. Vì vậy, khi sử dụng các loại vắc-xin này, có một nguy cơ phản ứng mạnh sau tiêm chủng và sự bùng phát dịch bệnh cầu trùng trên lâm sàng, đặc biệt là trong các loài gia cầm bị ức chế hệ thống miễn dịch.

Vắc xin nhược độc : là thế hệ thứ hai, chứa nang noãn của dòng được làm suy yếu của các loài Eimerian. Các vắc-xin là an toàn hơn, kiểm soát sự lây nhiễm và nguy cơ bùng phát dịch bệnh cầu trùng lâm sàng trên gà.

LIVACOX ® Vắc xin sống nhược độc phòng bệnh cầu trùng trên gia cầm
Vắc xin LIVACOX đã được phát triển tại Cộng hòa Séc và sử dụng thành công trên thị trường trong nước cũng như ở hàng chục quốc gia trên toàn thế giới. Chủng ngừa với LIVACOX đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt đối với việc bảo vệ gia cầm. Với việc họ chỉ sử dụng ít ký sinh trùng và thậm chí dùng thuốc quá liều 10 lần là an toàn cho những gà chủng ngừa. Không có dư lượng trong thịt và trứng cung cấp dinh dưỡng con người khỏe mạnh và an toàn.

http://www.bri.cz/en/products/control-coccidiosis