user

TRAO NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2016 CHO TẬP THỂ CÔNG TY TNHH VIỆT PHÁP QUỐC TẾ VÀ ÔNG TRỊNH QUANG THANH – TGĐ VIPHAVET.

Thực hiện công tác khen thưởng năm 2016 của Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn đối với tổ chức và cá nhân thuộc Hiệp hội Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Nam, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn đã tiến hành xét duyệt và trao tặng bằng khen cho tổ chức, và cá nhân có thành tích suất sắc góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn 2016.

Với những thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh cùng nhiều đóng góp thiết thực, mang lại giá trị kinh tế cao cho người chăn nuôi Việt Nam, tập thể công ty TNHH Việt Pháp Quốc Tế (Viphavet) đã được xét trao bằng khen của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn năm 2016.

Ở hạng mục cá nhân, lãnh đạo công ty Viphavet, ông Trịnh Quang Thanh – Tổng giám đốc đã vinh dự được trao tặng bằng khen vì thành tích lãnh đạo xuất sắc mang lại lợi ích chung cho tập thể và người chăn nuôi Việt.

Buổi lễ trao tặng bằng khen được tổ chức long trọng từ 08:00 đến 12:00 ngày 28/03/2017 tại trụ sở công ty cổ phần DABACO Việt Nam (TP. Bắc Ninh).

Với những thành tích vừa đạt được, tập thể công ty Viphavet dưới sự lãnh đạo của ông Trịnh Quang Thanh sẽ tiếp bước trong công cuộc xây dựng và phát triển nông thôn trong những năm sắp tới, để góp phần làm cho ngành chăn nuôi Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh.

Công ty Viphavet cam kết luôn mang lại những vaccine, thuốc thú y, thủy sản, dinh dưỡng chất lượng cao cho nhà chăn nuôi Việt!