user

VIPHAVET THAM GIA DIỄN ĐÀN TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM 2017

Ngày 11 tháng 11 năm 2017, đại diện Viphavet tham dự diễn đàn Triển vọng Kinh tế Việt Nam năm 2017 tại khách sạn Park Hyatt do Câu lạc bộ CEO tổ chức với nhiều nội dung hấp dẫn như: Kinh tế tư nhân – Định hướng phát triển và sự hỗ trợ của Chính Phủ, Kinh tế vĩ mô dưới góc nhìn của Ngân hàng Thế Giới, Tác động của nguồn vốn, lãi suất và tỷ giá đến nền kinh tế Việt Nam, Xu hướng tiêu dùng trong năm 2017…

Một số hình ảnh cập nhật tại Diễn đàn.