user

Viphavet

Công ty TNHH Việt Pháp (gọi tắt là Viphavet) thành lập từ năm 2001 chuyển đổi thành Công ty TNHH Việt Pháp Quốc Tế năm 2006. Viphavet là Công ty hàng đầu ở Việt Nam chuyên phân phối thuốc, vaccine thú y và thủy sản với nhiều thương hiệu nổi tiếng và đã quen thuộc với người nông dân Việt Nam như Newxxitek, Avinew NeO, Bioral H120, Cryomarex (Gia Cầm), Recombitek, Frontline Plus, Nexgard (Chó, mèo), Cofacalcium, Trypamidium (Trâu bò)

Phòng chẩn đoán, xét nghiệm thú y VIPHA.LAB được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế và được gia nhập mạng lưới RESEAU CRISTAL của Pháp, kết quả nhanh chóng, chính xác, bảo mật.