user

ALGIMUNE

Thức ăn bổ sung. Bổ sung khoáng trong thức ăn thủy sản

Thức ăn bổ sung. Bổ sung khoáng trong thức ăn thủy sản

NGUYÊN LIỆU:

  • Sepiolite, Calcium carbonate, Colloidal anhydrous silica, tảo.

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG:

  • Các chất chính: Khoáng tổng số (max): 88%; Canxi (min-max): 11,5% - 16%.
  • Chất khác: Độ ẩm (max): 6%.
  • Chất cấm: Không có.

KHỐI LƯỢNG TỊNH: 25 kg

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

  • Trộn đều vào thức ăn sao cho liều lượng sản phẩm trong thức ăn hoàn chỉnh theo liều sau: 1,5 - 4 kg/tấn thức ăn.