user

BDA BLEN

♦ Công nghệ phức hợp kháng nguyên – kháng thể trong sản xuất vaccine. 

♦ Bảo vệ & kiểm soát toàn diện bệnh Gumboro ngay từ nhà máy ấp (Hatchery).

Vaccine Gumboro sống dòng trung bình cộng Winterfield 2512, virus vaccine được bao bọc bởi kháng thể Gumboro đa dòng giúp chủng ngừa sớm lúc 1 ngày tuổi và hoàn toàn không bị tác động trung hòa của kháng thể mẹ truyền (MDA).

THÀNH PHẦN

  • Vaccine sống nhược độc, đông khô, dòng Winterfield 2512 liều 100 EID50 (liều gây nhiễm 50% phôi trứng)
  • Huyết thanh miễn dịch của virus gây bệnh Gumboro

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

  • Vaccine được tiêm liều duy nhất bằng hình thức tiêm trứng lúc 18 – 19 ngày tuổi hoặc tiêm dưới da lúc 1 ngày tuổi
  • Tiêm trứng: liều 0,05 ml/trứng có phôi
  • Tiêm gà 01 ngày tuổi: liều 0,2 ml/con
  • Có thể kết hợp với vaccine marek & vaccine ND kill (Gallimune ND, gallimune ND Day Old) tiêm bằng máy Zootec tại nhà máy ấp lúc 1 ngày tuổi cho bảo hộ toàn diện.   

BẢO QUẢN

  • Bảo quản ở nhiệt độ từ +2°C đến +8°C (từ 35°F đến 45°F).
  • Tránh ánh sáng trực tiếp.

QUY CÁCH

Lọ 2000 liều & 8000 liều.

Gà thịt (Broiler):

Kết hợp BDA Blen vaccine + Gallimune ND Day Old tiêm dưới da cổ gà 1 ngày tuổi bằng máy tiêm Zootec.

Gà ta, gà màu:

Kết hợp BDA Blen vaccine & Marek vaccine + Gallimune ND Day Old tiêm dưới da cổ gà 1 ngày tuổi bằng máy tiêm Zootec.