user

Sản phẩm

BUR-706

Vắc xin sống cải tiến, đông khô. Phòng bệnh Gumboro, chủng S 706 trên gà.

CÔNG DỤNG:
Phòng bệnh Gumboro trên gà.

BUR-706

ĐƯỜNG CẤP THUỐC: Nhỏ mắt, nhúng mỏ, pha vào nước uống, phun sương.
LIỀU LƯỢNG:
Hoàn nguyên vắc xin đông khô: 1.000 liều vắc xin với 1 ml nước (hoàn toàn không có chất sát trùng). Sử dụng ngay lập tức sau khi pha loãng.
Chủng ngừa cá thể (gà 01 ngày tuổi):
1. Nhỏ mắt (ví dụ / 1.000 liều): Pha loãng 1 ml vắc xin đã hoàn nguyên với 40 – 60 ml nước (hoàn toàn không có chất sát trùng), tuỳ thuộc ống nhỏ giọt được sử dụng. Nhỏ 01 giọt dung dịch vắc xin vào mắt mỗi gà, chờ cho đến khi giọt vắc xin lan đều mắt mới thả gà ra.
2. Nhúng mỏ gà (ví dụ / 1.000 liều): Pha loãng 1 ml vắc xin đã hoàn nguyên với 250 ml nước (hoàn toàn không có chất sát trùng).
Nhúng mỏ gà đến ngập mũi sao cho dung dịch vắc xin xâm nhập hết các ống dẫn của mũi.
Chủng ngừa toàn đàn:
1. Phun sương (ví dụ / 1.000 liều): Pha loãng 1 ml vắc xin đã hoàn nguyên với 300 ml nước (hoàn toàn không có chất sát trùng) / gà 01- 15 ngày tuổi hoặc 500 ml nước / gà 21 ngày tuổi; thể tích nước pha thêm thay đổi tuỳ theo thiết bị sử dụng.
Dùng máy phun áp lực mịn, phun lên gà. Đảm bảo sao cho gà đứng chụm lại đầy đủ khi phun vắc xin và trong vòng 15 phút sau đó để vắc xin được phân bố đều.
2. Đường uống (ví dụ / 1.000 liều): Pha loãng 1 ml vắc xin đã hoàn nguyên với 5 – 10 lít nước (hoàn toàn không có chất sát trùng) / gà 05 ngày tuổi; thể tích nước pha thêm thay đổi phù hợp với tuổi của gà và đủ để gà uống trong vòng 01 giờ. Cấp vắc xin ngay lập tức sau khi pha loãng. Chú ý để gà nhịn khát tối đa 02 giờ trước khi cấp vắc xin.

Lịch chủng ngừa: Lịch cấp vắc xin phải phù hợp với điều kiện dịch tễ của địa phương (dòng virus tại địa phương, điều kiện vệ sinh, kháng thể gà bố mẹ) và mô hình chăn nuôi (gà thịt, gà hậu bị hướng đẻ). Vì Bur-706 cấp được cho gà ngay lúc 01 ngày tuổi theo lịch trình như sau:
1. Gà thịt:
+ vùng có dịch bệnh cận lâm sàng: cấp Bur-706 lúc 01 ngày tuổi, lập lại lúc 14 ngày tuổi.
+ vùng có dịch bệnh cấp tính: cấp Bur-706 lúc 01 ngày tuổi, lập lại lúc 11 và 21 ngày tuổi.
2. Gà hậu bị hướng đẻ:
+ vùng có dịch bệnh cận lâm sàng: cấp Bur-706 lúc 28 ngày tuổi.
+ vùng có dịch bệnh cấp tính: cấp Bur-706 lúc 01 ngày tuổi, lập lại khoảng 14 và 28 ngày tuổi.
Để bảo vệ tốt nhất cho gà hậu bị hướng đẻ nên dùng một lịch chủng ngừa kết hợp cấp Bur-706 lúc 01 ngày tuổi và vắc xin vô hoạt của bệnh Gumboro.
CHÚ Ý:

Chỉ cấp cho gà khoẻ. Áp dụng các biện pháp sát trùng thông thường. Khi pha loãng vắc xin, nên dùng dụng cụ đã tiệt trùng và hoàn toàn không có bất kỳ chất sát trùng nào. Huỷ bất kỳ vắc xin nào không sử dụng và tiệt trùng lọ thuốc trước khi bỏ.
THỜI GIAN NGƯNG SỬ DỤNG THUỐC: không.
BẢO QUẢN: Bảo quản ở nhiệt độ từ +2ºC đến +8ºC, tránh ánh sáng.
DẠNG BÀO CHẾ: dạng đông khô.
QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Lọ 1.000 liều.
SẢN XUẤT TẠI: Merial, Pháp.