user

MT.X

Bổ sung chất hấp phụ độc tố nấm mốc trong thức ăn chăn nuôi

CÔNG DỤNG SẢN PHẨM:
Bổ sung chất hấp phụ độc tố nấm mốc trong thức ăn chăn nuôi.

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG:
1. Chỉ tiêu chính: CaO: 5, 0% – 15, 0%; MgO: 0, 1% – 6, 0%; SiO2: 40, 0 – 70, 0%;
Al 2O3: 7, 0 – 17, 0%.
2. Chỉ tiêu khác: Độ ẩm ≤ 7, 0%.
3. Chất cấm: Không có.
NGUYÊN LIỆU:
– Khoáng sét Bentonite, Kieselgur.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Dùng trộn vào thức ăn theo hướng dẫn như sau:

Đối với thức ăn hỗn hợp: trộn 0, 5 kg đến 2, 5 kg / tấn TĂ.
2. Liều lượng sử dụng nên điều chỉnh sao cho phù hợp với mức độ nhiễm độc tố nấm mốc trong thức ăn chăn nuôi.
CHỈ DÙNG TRONG CHĂN NUÔI

KHỐI LƯỢNG TỊNH: 25 kg

Số tiêu chuẩn công bố: TCCS 24:2016/OA
Mã số công nhận: 2793-11/17-CNVN
Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.