user

Sản phẩm

RABISIN

Vắc xin vô hoạt, có chất bổ trợ, phòng bệnh dại ở tất cả các loài gia súc.

THÀNH PHẦN

Mỗi liều vắc xin gồm có:

Virus Dại cố định, vô hoạt, tối thiểu ………… 1 UI

Aluminium (dưới dạng hydroxit), tối đa ……. 2 mg

Merthiolate, tối đa …………………………… 0,1 mg

CHỈ ĐỊNH

Tiêm phòng bệnh dại cho tất cả các loài gia súc (chó, mèo, bò, ngựa, … và thú hoang dã)

Tiêm dưới da hoặc tiêm bắp 1 liều bằng 1 ml theo lịch sau:

Loài Tuổi chủng ngừa tối thiểu Nhắc lại
Gia súc sinh ra từ mẹ chưa được tiêm phòng Gia súc sinh ra từ mẹ đã được tiêm phòng
Thú ăn thịt 4 tuần tuổi 11 tuần tuổi Tuân thủ theo pháp lệnh thú y
Thú ăn cỏ 4 tháng tuổi 9 tháng tuổi

CHÚ Ý

Chỉ tiêm phòng cho gia súc hoàn toàn khỏe mạnh

Tuân thủ các điều kiện vô trùng thông thường

Không tiệt trùng dụng cụ bằng các chất sát trùng

Khuyến cáo không sử dụng thú quá sức trong thời gian tạo miễn dịch

Thao tác cẩn thận với gia súc mang thai

Lắc kỹ trước khi dùng.

BẢO QUẢN: nhiệt độ từ +2 đến +8 độ C, không được làm đông đá.

DẠNG TRÌNH BÀY: lọ 1 liều, hộp 50 lọ.