user

Tất cả bài viết

KIỂM SOÁT HỘI CHỨNG GAN XUẤT HUYẾT DO NHIỄM MỠ TRÊN GIA CẦM KHAI THÁC TRỨNG - Fatty Liver Hemorrhagic Syndrome – FLHS

Hội chứng gan xuất huyết do nhiễm mỡ (Fatty liver hemorrhagic syndrome – FLHS) trên gia cầm khai thác trứng là một bệnh rối loạn chuyển hóa thường thấy trên gà, đặc biệt trên gà đẻ giai...

QUẢN LÝ THỜI KỲ CAI SỮA Ở HEO CON

Cai sữa là một trong những giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời của heo. Trong hầu hết các trại chăn nuôi công nghiệp, heo con thường...

CHĂN NUÔI HEO KHÔNG KHÁNG SINH – XU HƯỚNG TƯƠNG LAI

Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi heo gặp không ít khó khăn về cán cân cung cầu. Đặc biệt, nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng thay đổi theo xu hướng “sản phẩm sạch”, thì việc chăn...

SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA BỆNH PRRS VÀ PCV2 TRONG TRẠI HEO

PRRSV and PCV2 interaction in a farmMarian PorowskiTomasz StadejekMô tả trại heoMột trại mới thành lập ở miền nam Hà Lan với quy mô 900 nái, được nuôi từ khi đẻ đến khi xuất bán...