user

OLMIX VIỆT NAM TỔ CHỨC HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRÊN THỦY SẢN – THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP, 05.10.2021

Nuôi trồng và xuất khẩu thủy sản là một trong những ngành kinh tế chủ lược của nước ta. Theo số liệu xuất khẩu cả năm 2020, Việt Nam đã vượt qua các đối thủ mạnh khác...

ĐIỀU HÒA ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỂ TĂNG CƯỜNG ĐỀ KHÁNG VỚI BỆNH CHO CÁ VÀ TÔM

Bệnh, mầm bệnh và các mối tương quanDịch bệnh đã dần trở thành cơn ác mộng với nông dân khi chúng gây thiệt hại kinh tế nặng nề và đe dọa đến sinh kế của bà con. Đồng thời, các...