user

Kỹ thuật

TỔNG QUAN VỀ CHĂN NUÔI VỊT VÀ NGỖNG TRÊN THẾ GIỚI

TẬP TRUNG VÀO CHĂN NUÔI THỦY CẦM:Trong 50 năm qua, ngành chăn nuôi thủy cầm như vịt và ngỗng đã cho thấy sự tăng trưởng nổi bật và trở thành nguồn cung cấp protein đáng kể trên toàn cầu. Sản...