user

Kỹ thuật

SEARUP STILL - TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG TỰ NHIÊN CỦA CƠ THỂ TRƯỚC HIỂM HỌA MYCOPLASMA

Tăng cường sức đề kháng tự nhiên của cơ thể trước hiểm họa MycoplasmaTăng cường đáp ứng miễn dịch trong chương trình chủng ngừa vaccine Mycoplasma (MG, MS) Hiện tại, vấn đề Mycoplasma trên gà gây ra bởi Mycoplasma Gallisepticum (MG)...

KHÁNG SINH KIỂM SOÁT MYCOPLASMA SYNOVIAE TRÊN GÀ TRONG ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI VIỆT NAM

Bệnh do Mycoplasma synoviae (MS) trên gà được phát hiện và miêu tả lần đầu tiên những năm 1950 (Olson, 1950) với các thể viêm khớp trên gà thịt, đến các năm 1970 xuất hiện các thể hô hấp. Cho...

MYCOPLASMA GALLISEPTICUM - THÁCH THỨC LỚN CHO NGÀNH CHĂN NUÔI GIA CẦM

Mycoplasma gallisepticum (MG) gây bệnh hô hấp mãn tính trên gà. MG truyền qua trứng, gây thiệt hại kinh tế do ảnh hưởng tới chất lượng thịt, giảm năng suất trứng và hiệu quả sử dụng thức ăn và tăng...

BỆNH MAREK & VACCINE TRONG CHĂN NUÔI GIA CẦM HIỆN ĐẠI

Bệnh Marek gây ra thiệt hại kinh tế vô cùng lớn cho nên chăn nuôi gia cầm công nghiệp ước tính thiệt hại 1-2 tỷ USD trên thế giới mỗi năm. Đàn gà bị nhiễm bệnh thường để lại các...

QUẢN LÝ STRESS GÀ CON TRONG TUẦN ĐẦU TIÊN

Thành công trong lứa gà được quyết định bởi chất lượng giai đoạn úm và trong giai đoạn úm gà, 7 ngày tuổi đầu tiên là vô cùng quan trọng. Trong tuần đầu tiên, trọng lượng ruột non có thể...

MYCOPLASMA SYNOVIAE (MS) MẦM BỆNH MỚI NỔI GÂY THIỆT HẠI CHO CHĂN NUÔI GIA CẦM

GIỚI THIỆU: Mycoplasma là những vi sinh vật sống nhỏ nhất cả về kích thước và số lượng gen, không giống như các vi khuẩn khác, chúng không có vỏ tế bào. Có 2 chủng Mycoplasma gây bệnh cho gia cầm...